The Flying Merkel

Giclée/Fine Art Print 40x50, bildformat 28x38, signerad och numrerad i upplaga om 50 ex

© 2015 by Tina Perborn.